Rekisteriseloste

5.9.2019
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterin nimi

Aikamedia Oy yhteydenottorekisteri

Rekisterinpitäjä

Aikamedia Oy
Heikkiläntie 177
42700 Keuruu
Y-tunnus 0989012-6

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkosivun yhteydenottojen hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä huomioiden asiakkaan ja Aikamedia Oy:n oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolainmukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja/tai sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä käsittelyn loppuunsaattamiseen saakka. Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Aikamedia Oy sekä asiakkaan itse ilmoittama tieto yhteydenottolomakkeen kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Aikamedia Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Henkilörekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Aikamedia Oy käyttää verkkosivuillaan evästeitä (ns. cookies), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.